Tag Archive for: Fumio Toyoda Shihan

Kumitachi and Kumijo : Fumio Toyoda Shihan

Unreleased footage from "Buki Waza" video shoot with Fumio…