Kumitachi and Kumijo : Fumio Toyoda Shihan

Unreleased footage from “Buki Waza” video shoot with Fumio Toyoda Shihan at Tenshinkan Dojo.